Фирма "МАКРИС - ГПХ" ООД е българо - германско смесено дружество, създадено през 1997 година. Съдружници в дружеството са "GPH GmbH" - гр. Хоф, Германия с близо 50-годишен опит в производството на съединителна арматура за кабели и "МАКРИС - ГМГ" ООД - България, търгуващо с инструменти и консумативи за енергетиката, електротехниката и телекомуникациите от 1993 година.

"МАКРИС - ГПХ" ООД се специализира в търговията на:

 • съединителна арматура за кабели за ниско и средно напрежение;
 • кабелна арматура за възстановяване на изолацията на кабели за ниско и средно напрежение;
 • съединителна, носеща и укрепваща арматура за проводници за ниско, средно и високо напрежение;
 • носеща и укрепваща арматура за OPGW и ADSS телекомуникационни кабели;
 • електроинсталационни материали;
 • лични предпазни средства за безопасна работа със съоръжения, през които протича електрически ток;
 • инструменти за монтаж на съединителна арматура;
 • инструменти за монтаж на кабелна арматура;
 • електротехнически инструменти;
 • подемно-транспортни инструменти и съоръжения.

Предлаганите от фирмата изделия се характеризират с високо качество, отлични експлоатационни характеристики и изгодна цена.

"МАКРИС - ГПХ" ООД е изключителен представител за България при продажбата на изделията на фирмите "GPH GmbH" - Германия, "EUROMOLD a Nexans company" - Белгия, "CEMBRE S.p.A." - Италия, "DEHN+SOHNE GmbH + Co.KG" - Германия. Внасят се изделия от още 15 доставчика, голяма част от които са от страни, членуващи в Европейския съюз и всички до един са сертифицирани по ISO.

Клиенти на фирмата са над 600 фирми в България, в това число:

 • производители на електрическа енергия - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток - 1" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток - 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток - 3" ЕАД, "ТЕЦ Варна" ЕАД, НЕК ЕАД ВЕЦ "Група Рила", НЕК ЕАД ВЕЦ "Група Родопи";
 • преносители на електрическа енергия - НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи ВН" и неговите 13 района в страната, НЕК ЕАД Предприятие "ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ";
 • дистрибутори на електрическа енергия - "Електроразпределение СТОЛИЧНО" ЕАД - София, "Електроразпределение СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕАД - София и неговите четири клона - Благоевград, Кюстендил, Перник и София окръг, "Електроразпределение ПЛОВДИВ" ЕАД - Пловдив и неговите пет клона - Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик и Пловдив, "Електроразпределение СТАРА ЗАГОРА" ЕАД - Стара Загора и неговите четири клона - Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, "Електроразпределение ВАРНА" ЕАД - Варна и неговите четири клона - Добрич, Шумен, Търговище и Варна, "Електроразпределение ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД - Горна Оряховица и неговите пет клона - Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово, "Електроразпределение ПЛЕВЕН" ЕАД - Плевен и неговите пет клона - Враца, Видин, Монтана, Ловеч и Плевен;
 • мини и обогатителни предприятия - "Мини Марица изток" ЕАД, "Мини Бобов дол" ЕАД, "Мина "Хр. Ботев" ЕАД, "Мини Бели брег" ЕАД, "Мини Перник" ЕАД, "Мина Чукурово" ЕАД, "АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД, "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД, "БИМАК" АД, "БРИКЕЛ" ЕАД;
 • предприятия от химическата и добивната промишленост - "Лукойл Нефтохим" ЕАД, "Белоизворски цимент" АД, "КРЕМИКОВЦИ" АД, "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД, "ХИМКО" АД;
 • предприятия от машиностроенето - "ЗГММ" ЕАД - Перник, "Асансьорна техника" ЕАД - Дупница, "ЗММ ХАСКОВО" АД, "МРАЗ" АД - София, "ЗММ МЕТАЛИК" - Пазарджик, "ЗММ" АД - Сливен;
 • предприятия от дървопреработващата промишленост - "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД - В. Търново, "КРОНОШПАН" АД - Бургас;
 • предприятия от леката промишленост - "ДАНОН - СЕРДИКА" АД, "СОФИЯ БЕВЪРИДЖ КЪМПАНИ" АД, "КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ" АД - Своге;
 • транспортни предприятия - НК "Железопътна Инфрастуктура", СКГТ "ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" АД - София, "Тролейбусен транспорт" ЕАД - Враца, "Пристанище Бургас" АД;
 • електромонтажни фирми;
 • търговци и др.

"МАКРИС - ГПХ" ООД има 23 дистрибутора в България.

Освен в България фирмата работи с клиенти от Македония и Турция.

Фирмената политика е насочена към комплектност на доставката в областта на възстановяване на връзката при кабели и проводници. В тази връзка тенденцията в развитието на фирмата е постоянното разширяване номенклатурата на предлаганите изделия.

Управител на дружеството е дипл. инж. Ганчо Желев Ганев, а търговски директор (мениджър по продажбите) е дипл. инж. Лилия Тодорова Милова.

 

България

"МАКРИС-ГПХ" ООД
1360 София, ул. 3019 N 1, България
Телефон: +359 2 925 08 68
Телефон / Факс: +359 2 925 26 20
Email: makris@mbox.contact.bg
© 2004 MAJAK - Software, spol. s r.o.